Toiminta

Kaista Savoon edistää valokuituverkon rakentamista Pohjois-Savoon
 
Pohjois-Savo on yksi valtakunnan kärkimaakunnista nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja valokuituverkon rakentamisessa. Alueemme kuntien päätös olla mukana tukemassa toimivien, nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista kuntalaisilleen on signaali myös koko Suomelle vahvasta tahtotilasta kulkea nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehityksen kärkijoukoissa. Valokuituverkon rakentamiseen panostaminen antaa Pohjois-Savolle myös selkeän alueellisen ja toiminnallisen kilpailuedun: voimme tarjota niin nykyisille kuin uusille asukkaille, yrittäjille ja vapaa-ajanasukkaille nykypäivän vaatimukset täyttävän ja toimintavarman tietoliikenneinfran.
 
Valokuiturakentamisen tukemiseksi on Pohjois-Savossa käynnissä Kaista Savoon –viestintähanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoa, osaamista ja kiinnostusta kuituverkkoa kohtaan. Kattavaksi rakentuva valokuituverkko mm. lisää yritystoiminnan, työnteon ja etätyöskentelyn mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta, luo yhteisöllisyyttä sekä lisää alueellista vetovoimaisuutta.
 
Hanke jalkautuu kuntalaisten keskuuteen järjestämällä lukuisia infotilaisuuksia kunnissa ja kyläalueilla, valmistaa esite- ja videomateriaalia, kouluttaa laajakaistan käyttöön ja edistää sähköisten palvelujen kehittymistä. Hankkeen sisällöt ja toiminta tukevat valokuidun rakentumista kaikissa pohjoissavolaisissa kunnissa niin Kaisanet:n, Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan kuin Savon Kuidun toiminta-alueilla. 
 
Kaista Savoon –hanke liittyy kiinteästi Liikenne- ja viestintäministeriön Laajakaista kaikille ‑hankkeeseen, jonka tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä valtion ja kuntien tuella tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet lähes kaikkien suomalaisten ulottuville. Paikallisesti operaattoreiden haku hankealueille sekä rakentamisen koordinointi tapahtuu Pohjois-Savon liitossa. Varsinainen kuiturakentaminen käynnistyy keväisin heti roudan sulaessa jatkuen aina talven tuloon saakka.
 
 
 
 
Käyttöönottoneuvonta
 
Kaista Savoon –hanke järjestää yhteistyössä verkko-operaattoreiden kanssa maksuttoman valokuituliittymän käyttöönottoneuvontatilaisuuden kaikilla rakennetuilla hankealueilla. Neuvontatilaisuudet järjestetään rakentamisen etenemistä seuraillen, kun noin puolet alueen kiinteistöistä on liitetty verkkoon.
 
Kaikille hankealueen liittyjille lähetetään neuvontatilaisuuteen henkilökohtaiset kutsut ilmoittautumisohjeineen. 
 
Neuvontatilaisuuden sisältö muodostuu käytännönläheisestä opastuksesta käsittäen mm.

  • valokuituliittymän käyttöönoton
  • langattomaan verkkoon kytkeytymisen omassa kiinteistössä
  • uusien sähköpostitilien käyttöönoton ja hallinnoinnin
  • tietoturvakatsauksen
  • katsauksen sähköisiin palveluihin, kuten e-laskun, televisiopalvelut, NetPostin jne.

 
 
Sähköisten palvelujen syntymisen ja kehittymisen edistäminen
 
Kaista Savoon –hanke osallistuu sähköisten palvelujen kehittymisen edistämiseen. Tämä voi tarkoittaa olemassa olevien palvelujen demoamista sähköisessä ympäristössä, helposti sähköiseen ympäristöön tuotteistettavissa olevien palvelujen pilotointiin osallistumista tai vaikka täysin uusien palveluideoiden kehittelyä ja visiointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 
 
 
 
 
 Hankkeen rahoituksen vuosille 2011-2014 myönsi Pohjois-Savon ELY-keskus maaseuturahastosta.
Vuonna 2015 hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto.